سایت رسمی حسین اصفهانیان

سوره حُجُرات چهل و نهمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء ۲۶ جای دارد. حجرات جمع حُجره به معنای اتاق است که در آیه چهارم آمده است. سوره حجرات درباره آداب برخورد با پیامبر(ص) و نیز برخی از اخلاقیات بد اجتماعی همچون سوء ظن، تَجَسُّس و غیبت سخن می‌گوید. آیه اُخُوت، آیه نبأ و آیه غیبت از آیات مشهور این سوره است​​​​​​​.
​​​​​​​

تهیه کننده: رتل، آموزشگاه مجازی قرآن کریم  ​​​​​​​
مرتل: حسین اصفهانیان                       
خطاط: مرضیه عابدی             
سال تولید: 1399

​​آیه 2 سوره حجرات

​​آیه 1 سوره حجرات

​​آیه 3 سوره حجرات

​​آیه 5 سوره حجرات

​​آیه 4 سوره حجرات

​​آیه 6 سوره حجرات

​​آیه 8 سوره حجرات

​​آیه 7 سوره حجرات

​​آیه 9 سوره حجرات

​​آیه 12 سوره حجرات

​​آیه 10 و 11 سوره حجرات

​​آیه 13 سوره حجرات

​​آیه 15 و 16 سوره حجرات

​​آیه 14 سوره حجرات

​​آیه 17 و 18 سوره حجرات

ویدیوهای بیشتر از این سوره

​________

سبد خرید