سایت رسمی حسین اصفهانیان

به دلیل مشکلات فنی سایت، برای دانلود آثار به کانال تلگرام و ایتا مراجعه نمایید. به زودی لینک های دانلود اصلاح خواهد شد. از همراهی شما سپاسگزاریم

مجموعه جوشن کبیر از یکم فروردین ماه سال 1399 شروع به فعالیت کرد. فعالیت این پیج با محوریت دعای شریفه جوشن کبیر در بخش‌های تصویری، صوتی و ویدئویی است. تمامی فرازهای این دعا بصورت کاملا منظم و پیوسته از نخستین فراز تا آخرینِ آن منتشر و در دست تولید و انتشار است. هر پست با طراحی گرافیکی منحصر به فرد توسط تیم طراحی تولید شده و بهمراه متن‌هایی که به قلم نویسندگان این پیج نگاشته میشوند منتشر می‌گردد. ویدئوها شامل دو بخش عاشقانه های جوشن کبیر که خوانش عربی این فرازها توسط حسین اصفهانیان و دکمله فارسی توسط آرش جوان و دلبرانه های جوشن کبیر(شامل داستانهایی برگرفته از تفاسیر این دعا، به قلم نویسندگان پیج) می‌باشد که توسط تیم حرفه‌ای گویندگی و نشید ضبط، تولید و منتشر  می‌شوند.

عاشقانه شصتم و پنجم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه شصتم و سوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه شصتم و چهارم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه شصتم و یکم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه شصتم و دوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و نهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و هفتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و هشتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و پنجم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و ششم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و سوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و چهارم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و یکم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاه و دوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و نهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پنجاهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و هفتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و هشتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و پنجم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و ششم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و سوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و چهارم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و یکم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهل و دوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و نهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و هفتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و هشتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و پنجم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و ششم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و سوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و چهارم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و یکم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی و دوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و نهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سی ام جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و هفتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و هشتم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و پنجم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و ششم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و سوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و چهارم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و یکم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیست و دوم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه نوزدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه بیستم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه هفدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه هجدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه پانزدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه شانزدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه سیزدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه چهاردهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه یازدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی

عاشقانه دوازدهم جوشن کبیر

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی
سبد خرید